Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

REAKCIÓ A HONLAPUNKKAL KAPCSOLATOS ÁLLÍTÁSOKRA

Hódmezővásárhely, mint a legkevésbé korrupt város, soha nem csatlakozott az EZ A MINIMUM programhoz, ezért az általuk megfogalmazott feltételeket önkormányzatunk soha nem vizsgálta, nem igyekezett azoknak megfelelni. A két évvel ezelőttihez képest szigorúbb pontozásban ugyan egy ponttal kevesebbet kapott Hódmezővásárhely, de a városok összehasonlításában hat helyet javított, előrébb került. A céges adatok felmérése láthatóan a honlapjaink frissítése előtt, korábban készült, a jelen állapotokat nem tükrözi, a pontvesztés is ennek köszönhető. Mindezek ellenére a most közölt ellenőrzés szempontjait és elvárásait immár megismertük, és a jövőben Hódmezővásárhelyen is bevezetjük.

Lázár János sajtója – amely a sorozatos lopásokat, korrupciós botrányokat a lázári időkben és az ország vezetésében soha nem kifogásolta (noha kimutatottan az ország legkorruptabb önkormányzatát működtette városunkban a fideszes vezetés), az alábbi pontokban sorolta fel a K-Monitor szempontjait – melyekre most részletes választ adunk:

 1. A honlapon nem szerepelnek a közgyűlések videofelvételei. VALÓSÁG: Hódmezővásárhelyen mi vezettük be, hogy valamennyi közgyűlés élőben, vágatlanul megy a Hivatal Facebook- és Youtube-oldalán, ami ott vissza is nézhető. A honlapon 103 közgyűlés teljes anyaga be van linkelve. NEM JOGOS.
 2. Nincsenek teljeskörűen feltüntetve a polgármester és alpolgármesterek elérhetőségei és fogadóórái. VALÓSÁG: A honlap minden elérhetőséget tartalmaz. Példamutató módon minden lakásba eljuttattuk egy hűtőmágnesen a képviselők, a közterületfelügyelők és a városüzemeltetési koordinátor telefonszámát. Minden egyes fogadóórát előre, nyilvánosan meghirdetünk a Hivatal gyorshír szolgálatán (FB), a hodpress.hu oldalon, és általában a Vásárhelyi Valóság nyomtatott újságban is. Elődeinkkel ellentétben a polgármester az utcán gyalog közlekedik, rendszeresen megállítják a lakosok, de a mobilszámát és lakcímét is mindenki ismeri vagy megismerheti, annak ellenére, hogy a hivatali ügyeket a hivatali csatornákon kell intézni. NEM JOGOS.
 3. A közgyűlési előterjesztések nem kereshetőek a honlapon. VALÓSÁG: a jegyzőkönyvek és előterjesztések aláírt verziója, kép formátumban szerepel a honlapon – a törvényi előírásoknak tökéletesen megfelelő formában. Eddig senki nem igényelte a kereshető, szöveges fájlokat, de örömmel tesszük fel mostantól ezt is. JOGOS, DE ILYEN ELŐÍRÁS NINCS.
 4. A közgyűlési jegyzőkönyvek nem tartalmazzák a szavazásokról a név szerinti kimutatást. VALÓSÁG: Ilyen törvényi előírás nincs, de nálunk valamennyi szavazás eredménye név szerint bemutatásra kerül az élő közvetítésekben, és visszanézhető a közösségi oldalainkon. NEM JOGOS.
 5. A bizottsági ülések jegyzőkönyvei nem kereshetőek. VALÓSÁG: ugyanaz, mint a 3. pontnál. JOGOS, DE ILYEN ELŐÍRÁS NINCS.
 6. A bizottsági ülések előterjesztései nem érhetőek el, azok így nem azonosíthatóak, kereshetőek. VALÓSÁG: minden jogszabályi előírásnak megfelel a vásárhelyi önkormányzat gyakorlata, de örömmel fogjuk ezután magát az előterjesztést is odamásolni a jegyzőkönyvek mellé. JOGOS, DE ILYEN ELŐÍRÁS NINCS.
 7. Nem lehet keresni a honlapon a testületi, bizottsági ülések dokumentumai között. VALÓSÁG: ugyanaz, mint a 3. pontnál. JOGOS, DE ILYEN ELŐÍRÁS NINCS.
 8. Nem érhetőek el összesítve erre dedikált menüpontban az önkormányzat határozatai. VALÓSÁG: Létre fogjuk hozni a határozatok tárát, noha ilyen törvényi előírás nincs. JOGOS, DE ILYEN ELŐÍRÁS NINCS.
 9. A közérdekű adatigénylések és az arra adott válaszok anonimizált módon szintén nincsenek fenn a város honlapján. VALÓSÁG: Létre fogjuk hozni ezt a felületet, noha ilyen törvényi előírás nincs. JOGOS, DE ILYEN ELŐÍRÁS NINCS.
 10. Az önkormányzat költségvetése nem érhető el közérthető formában a honlapon. VALÓSÁG: bevezetjük mi is, noha ilyen törvényi előírás nincs. JOGOS, DE ILYEN ELŐÍRÁS NINCS.
 11. Az elfogadott költségvetés, zárszámadás mellékletei nem kereshetőek. VALÓSÁG: ugyanaz, mint a 3. pontnál. JOGOS, DE ILYEN ELŐÍRÁS NINCS.
 12. Az önkormányzati pályázatok közül csak a lezárt pályázatok dokumentumai érhetők el, a folyamatban lévőké nem. VALÓSÁG: honlapunkon a folyamatban lévő pályázatok, pl. önerős járdaépítés, civil és sportegyesületek pályázatai, dokumentumai is elérhetőek. Az önkormányzatunk által beadott közvetlen uniós forrásra vonatkozó pályázataink (pl. Interreg) nem szerepel külön menüpontban, de a közgyűlési anyagok között az előterjesztésekben szerepel. Minden negyedévben teljeskörű tájékoztatást adunk valamennyi beadott és folyamatban lévő pályázatunkról, fejlesztésünkről a közgyűlésünk elején, a prezentáció pedig a honlapunkon elérhető. NEM JOGOS.
 13. Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által megkötött szerződések közül csak az 5 millió felettiekről van adatbázis. VALÓSÁG: Kiegészítjük a szerződések tárát az 5 millió alatti szerződésekkel, noha ilyen törvényi előírás nincs. JOGOS, DE ILYEN ELŐÍRÁS NINCS.
 14. Nem szerepelnek a honlapon az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által kötött szerződések, azok minden elválaszthatatlan mellékletével együtt. VALÓSÁG: Eddig a jogszabályoknak megfelelően csak a szerződések listáját tettük közzé, de közérdekű adatigénylés keretében eddig is bármely szerződésünk megismerhető volt. Vállaljuk a többletfeladatot és a jövőben minden szerződést közzé fogunk tenni, noha ilyen törvényi előírás nincs. JOGOS, DE ILYEN ELŐÍRÁS NINCS.
 15. Nincs a honlapon teljeskörű felsorolás, adatbázis az önkormányzat által értékesített ingatlanok főbb paramétereiről, csak a jelenleg eladható, bérelhető ingatlanokról található információ. VALÓSÁG: erre korábban több kísérletet is tettünk, akkor amiatt támadott bennünket a tisztelt kormánypárti sajtó, hogy beazonosíthatóan szerepeltek magánszemélyek az adatok között (Fideszhez és az előző városvezetéshez köthető személyek szereztek ugyanis mélyen piaci ár alatt ingatlanokat, ingóságokat) – sajátos módon nem volt ilyen aggályuk, amikor nem az ő oldalukon álló személyek vásároltak NYÍLT VERSENYBEN, LEGJOBB ÁR ALAPJÁN ingatlant a várostól. Ezt az információt táblázatos formában, 2019. februárjától több alkalommal is bemutattuk a közgyűlésen, legutóbb 2023. első félévére vonatkozóan, most pedig vállaljuk, hogy kereshető formában is feltesszük ezt a város honlapjára. NEM JOGOS.
 16. Nem állapítható meg az önkormányzat honlapján a közbeszerzési dokumentumok, szerződések frissítésének dátuma. VALÓSÁG: önkormányzatunk és intézményeink, valamint az önkormányzati cégek a minisztérium által üzemeltetett központi Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR-en) keresztül bonyolítják le a közbeszerzési eljárásokat a törvényekben foglaltaknak megfelelően. Az EKR publikus felület, közhiteles nyilvántartás, abban minden adat visszamenőlegesen is elérhető, pontos dátummal. Ezen túlmenően az Önkormányzat a közbeszerzés eljárásait mindenki számára elérhető módon közzéteszi a saját honlapján is a https://hodmezovasarhely.hu/kozbeszerzesek/ ill. https://hodmezovasarhely.hu/onkormanyzati-beszerzesek/ elérési útvonalon. A közbeszerzési eljárás megnevezése mellett található URL egy kattintással közvetlenül az Elektronikus Közbeszerzés Rendszer felületére navigál, ahol az adott közbeszerzésre vonatkozóan minden információ, csatolmány elérhető, bárki számára. KÜLÖN FELHÍVJUK A FIGYELMET ARRA, hogy Hódmezővásárhely tudomásunk szerint az egyetlen magyar önkormányzat, ahol minden egymillió forint feletti beszerzés és közbeszerzés nyilvános, nyílt versenyben dől el, minden esetben több valós, független ajánlat birtokában – ezért lett Hódmezővásárhely a legkevésbé korrupt város. NEM JOGOS.
 17. Hiányosságokat mutattak ki az önkormányzati cégek ügyvezetői és felügyelő szervezeti tagjai nevének és javadalmazásának közzétételében. VALÓSÁG: az említett vezetőket és javadalmazásukat a közgyűlés dönti el és a döntés eredménye nyilvános, közérdekű adatkéréssel is megismerhető, törvény alapján nyilvános, közérdekű adatok. Ezzel kapcsolatban a cégeink honlapját nemrégiben frissítettük, jelenleg többségük már a törvényi előírásoknak megfelel (a többi folyamatban). NEM JOGOS.
 18. Nem elérhetőek a honlapon az önkormányzati tulajdonú cégek üzleti tervei. VALÓSÁG: pótoljuk a hiányzó dokumentumokat – melyek a közgyűlésre benyújtott előterjesztésként eddig is nyilvánosak voltak (a város honlapján) és cégeink honlapjára is kikerülnek (a HMSZ és HVSZ, Hódfó esetében például hiánytalanul megvannak – ez nem mellesleg törvényi előírás, melynek eddig is megfeleltünk). JOGOS.
 19. Nem elérhetőek a honlapon az önkormányzati tulajdonú cégek éves beszámolói. VALÓSÁG: ugyanaz, mint a 18. pontban. NEM JOGOS
 20. Nem elérhetőek a honlapon az önkormányzati tulajdonú cégek által lefolytatott közbeszerzési eljárások dokumentumai. VALÓSÁG: ugyanaz, mint a 16. pont – kiegészítve azzal, hogy Hódmezővásárhelyen az önkormányzat központosított beszerzési eljárást folytat, közös beszerzési szabályzat alapján, azaz közbeszerzést a cégek maguk nem folytatnak le, kizárólag az önkormányzat Beszerzési csoportja – ezért is lehettünk a legkevésbé korrupt város. NEM JOGOS.
 21. Nem elérhetőek a honlapon az önkormányzati tulajdonú cégek által lefolytatott beszerzési eljárások listája illetve dokumentumai. VALÓSÁG: a cégek honlapján a közérdekű adatok között a közzéteteli listában évenként külön dokumentumban szerepel. PL. https://hmszzrt.hu/letoltheto-dokumentumok-2/, menüből a közérdekű adatok, közzétételi lista útvonalon. EGYES CÉGEKRE JOGOS, ÁLTALÁBAN NEM
 22. Nincs a honlapon teljeskörű, géppel olvasható, kereshető, táblázatos formájú adatbázis az önkormányzati cégek által megkötött szerződésekről. VALÓSÁG: ugyanaz, mint a 21. pontban – igenis fenn van a kereshető lista a honlapon. EGYES CÉGEKRE JOGOS, ÁLTALÁBAN NEM.
 23. Nem találták a honlapon az önkormányzati cégek által kötött szerződéseket és azok mellékleteit. VALÓSÁG: Nincs ilyen jogszabályi előírás, de ezentúl örömmel teszünk eleget ennek a felhívásnak. Eddig is kikérhetőek voltak ezek a dokumentumok közérdekű adatkérések keretében, aminek minden alkalommal eleget is tettünk. JOGOS, DE ILYEN ELŐÍRÁS NINCS.
 24. Nem találták meg a honlapon a köztisztviselői hivatásetikai kódexet sem. VALÓSÁG: jogszabályi előírásnak megfelelően a Hivatal rendelkezik ilyen kódex-szel, de semmilyen jogszabály nem írja elő a honlapon való közzétételét. JOGOS, DE ILYEN ELŐÍRÁS NINCS.
 25. Kifogásként merült fel, hogy a polgármester, alpolgármesterek, és képviselők vagyonnyilatkozatai közül csak az aktuális érhető el, a korábbi évek bevallásai nem. VALÓSÁG: a jogszabályi előírások sajnos ilyen előírást nem tartalmaznak, de Hódmezővásárhely polgármestere máig egyedüliként nemcsak a saját korábbi vagyonnyilatkozatait teszi elérhetővé honlapján (markizaypeter.hu), hanem családtagjaiét is, minden évben. RÉSZBEN JOGOS, DE ILYEN ELŐÍRÁS NINCS.
 26. Nem szerepelnek a honlapon az önkormányzati cégek vezérigazgatóinak, ügyvezetőinek vagyonnyilatkozatai sem. VALÓSÁG: talán nem véletlen, hogy ennek a nem törvényi elvárásnak semelyik önkormányzat nem felel meg. Megjegyzés: amíg a politikusok rendre letagadják, családtagjaikra íratják lopott vagyonukat, és amíg ennek semmilyen következménye nincs, addig csak pozitív példaként van jelentősége a mi előremutató gyakorlatunknak. JOGOS, DE ILYEN ELŐÍRÁS NINCS.
 27. A közmeghallgatások jegyzőkönyvei sincsenek fenn a honlapon teljeskörűen, illetve nem kereshetőek. VALÓSÁG: pótoljuk a feltárt hiányosságot, ez eddig a közgyűlési anyagok között szerepelt, most külön felületre is feltesszük. JOGOS, DE ILYEN ELŐÍRÁS NINCS.

Természetesnek vesszük, hogy a kormánypárti sajtó jogos és jogtalan kritikával illeti tevékenységünket, mely összehasonlíthatatlanul sikeresebb, mint fideszes elődeinké. Azt érthető módon elfelejtették megemlíteni, hogy a K-Monitor elemzése az Ez A Minimum programhoz nem is csatlakozott vásárhelyi önkormányzatot állítja példának, nekünk adott maximális pontszámot az elemzés több pontjában is, ilyen például a Beszerzési szabályzatunk (melyet tudomásunk szerint eddig is országos elismeréssel illettek és másoltak), a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárások és dokumentumaik közzététele, vagy az önkormányzati rendeletek elérhetősége.

Megszakítás