Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Díszdiplomákat adtak át

Díszdiplomákat, vas-, gyémánt- és aranyokleveleket adtak át pedagógusoknak a legutóbbi vásárhelyi közgyűlésen.

Vasoklevélben részesült: Dávidházi Lídia

Dávidházi Lídia 1928-ban született Hódmezővásárhelyen, 1948-ban pedig érettségit szerzett a Református Leánygimnáziumban. Tanítónői oklevelét 1951-ben vehette át. Mártély-Feketehalmon kezdett dolgozni, majd a Szent István térre került. Következő és egyben utolsó állomáshelye a Dózsa György Általános Iskola volt. 1984-es nyugdíjazása után még 12 évig dolgozott itt. Kollégái, diákjai tisztelete övezte, hiszen alázatával, példamutatásával, szaktudásával kiérdemelte ezt.

Gyémántoklevélben részesült: Cselőtei József

Cselőtei József Hódmezővásárhelyen született 1937-ben, alapfokú iskoláit is itt végezte. Majd a Szegedi Állami Tanítóképzőben szerzett tanítói oklevelet 1956-ban. Pályakezdőként Mindszentre került, ahonnan két év után a Rárósi iskolába került, külterületre. Osztatlan tanulócsoportot vezetett, ami nem volt könnyű feladat. A körzetesítéseknek köszönhetően többször áthelyezték, végül 20 év tanyai működés után Szántó Kovács János Iskolába került. Közben tanári diplomát is szerzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. A Szántóból a József Attila Általános Iskolába tette át a székhelyét, ahol igazgatóhelyettes és igazgató volt.

Gyémántoklevélben részesült: Dratsay Zsigmondné

Dratsay Zsigmondné Tanári pályáját Galgamácsán kezdte 1956-ban, 1960-ban Apcon folytatta munkáját, ahol irodalmi szakkört is vezetett. 1964-ben került Hódmezővásárhelyre, a Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskolába, ahol nyugdíjazásáig tanított. A magyar nyelv és irodalom tanítása mellett ellátta az iskola könyvtárosi feladatait is. Tanulóival számos sikert ért el a különböző tanulmányi versenyeken. Bekapcsolódott az iskola művészeti nevelési tevékenységébe is. Drámatanári képzésen vett részt, hogy ezt a munkát minél hatékonyabban tudja végezni. Több állami kitüntetésben is részesült munkája elismeréseképpen.

Gyémántoklevélben részesült: Gál Józsefné

Gál Józsefné 1939-ben városunkban született és itt is végezte el mind az általános iskolát, mind az óvónőképzőt. Oklevelét 1956-ban vehette át, munkáját Szegeden kezdhette meg. 1959-ben került haza Hódmezővásárhelyre, dolgozott a Virág utcai, a Pál utcai és a Szabadság téri Óvodában is. Pályafutása során több szakmai továbbképzésen is részt vett, munkáját a gyermekek feltétlen szeretete jellemezte, amit Oktatási Minisztériumi dicsérettel ismertek el.

Gyémántoklevélben részesült: Hős Sándorné

Hős Sándorné Hódmezővásárhelyen látta meg a napvilágot 1936-ban. Szülei korai válása miatt nagyszülei nevelték fel. Az általános iskolát és a tanítóképzőt is városunkban végezte el, tanítói oklevelét 1956-ban vehette át. Egész pályafutása alatt a Kutasi úti Állami Gyógypedagógiai Nevelőintézetben dolgozott, 1999-ben ment nyugdíjba. Munkája során gyógypedagógiai szaktanári oklevelet szerzett. Fő feladata a fogyatékos, sérült gyerekeknek a társadalomba történő beilleszkedésének segítése volt. De részt vett különböző pályázatokban, szakmai gyakorlatokat vezetett. Nehéz, de szép munkát végzett.

Gyémántoklevélben részesült: Kovács Lászlóné

Kovács Lászlóné 1956-ban végzett óvónőként a hódmezővásárhelyi Állami Óvónőképzőben. 1959-ig Szegeden dolgozott, majd a Virág utcai Óvodában folytatta munkáját. Gyermekszerető, gondos, felkészült óvónőként tevékenykedett. Már a 60-as években a Felsőfokú Óvónőképzőbe járó hallgatóknak volt a mentora. Két éves szakirányú végzettség után bázisóvónőként dolgozott. Rendszeresen tartott bemutató délelőttöket. Munkatársai kedélyessége és melegszívűsége miatt szerették és tisztelték.

Gyémántoklevélben részesült: Köntös Istvánné

Köntös Istvánné 1937-ben született városunkban, ahol az általános iskolát is elvégezte. Az Állami Tanítóképzőben a mindszenti gyakorlóév után, 1956-ban kapta meg tanítói oklevelét. Nagymágocsra helyezték a Bojtárteleki iskolába, ahonnan 1962-ben a falusi iskolába került. 1978-tól 1992-es nyugdíjazásáig az Orosházi Vörösmarty Általános Iskolában tanított. 1997-ben Hódmezővásárhelyre költözött és egészen 2005-ig dolgozott teljes óraszámban nyugdíjasként a Mártélyi Általános Iskolában. Közel ötven évet dolgozott az oktatásban.

Gyémántoklevélben részesült: Meszlényi Jánosné

Meszlényi Jánosné Hódmezővásárhelyen született 1936-ban, szülei gazdálkodtak, így gyermekkorát tanyán töltötte. Általános iskolai tanítói oklevelét 1956-ban szerezte meg városunkban. Makón kezdett dolgozni a bajza József Általános Iskolában, majd 1957-ben áthelyezését kérte Hódmezővásárhelyre. A Dózsa György Általános Iskola lett az az intézmény, mely nyugdíjazásáig második otthonául szolgált, 1991-ig. Munkáját felettesei és diákjai is elismerték, többször kapott különböző dicséretet, kitüntetést.

Gyémántoklevélben részesült: Nagy-Kovács Jánosné

Nagy-Kovács Jánosné Csongrádon született 1939-ben. Az óvónői oklevelet már Hódmezővásárhelyen szerezte meg 1956-ban. Szegedre került, de az 56-os események és családi okok miatt városunkban helyezkedett el. Dolgozott a Zrínyi utcai, a Bajcsy-Zsilinszki utcai és a Klauzál utcai Óvodában is. A Klauzál utcai Óvodában 28 évet töltött, néhány évet vezető óvónői beosztásban. A Tornyai János Óvodából ment nyugdíjba 1994-ben. Munkájáért miniszteri dicséretet is kapott, de ami ennél is fontosabb, kivívta a gyerekek, a szülők és kollégái tiszteletét, szeretetét.

Gyémántoklevélben részesült: Székesi Béláné

Székesi Béláné 1935 októberében látta meg a napvilágot Hódmezővásárhelyen. Öten voltak testvérek, szüleik becsületben nevelték őket. A helyi tanítóképzőben szerzett oklevelet, gyakorló évét Bakson töltötte, ahol nyugdíjazásáig tanított. Egészségi állapota sajnos nem tette lehetővé, hogy személyesen eljöjjön, így az elismerést unokahúga, Tukora Éva vette át.

Aranyoklevélben részesült: Dura Endréné

Dura Endréné 1944 márciusában született a szabolcsi Botpaládon. Mátészalkán érettségizett 1962-ben. A szarvasi óvónőképzőbe nyert felvételt, de nemesi származása miatt folyamatos megkülönböztetésben volt kénytelen élni, részese volt a padlásseprésnek, a földek elvételének. Óvónőként Szentesen kezdett dolgozni, majd 1969-ben került a hódmezővásárhelyi mérleggyári óvodába. Itt először érezte azt, hogy nem törődnek származásával, befogadták. 21 évet töltött itt el, egészen az óvoda bezárásáig. 12 évig óvodavezető volt, kollégái és a szülők is tisztelték, szerették. Több dicséretben, kitüntetésben részesült. Innen került a József Attila utcai óvodába, majd egy évre, 2004-es nyugdíjazásáig a Virág utcai óvodába. A mai napig aktív tagja a Református Ótemplomi Egyházközösségnek.

Aranyoklevélben részesült: Gaál Gyuláné

Gaál Gyuláné 1940-ben született Hódmezővásárhelyen, ahol gyermekéveit is töltötte. Zenei tehetsége miatt a szegedi Tömörkény István ének-zenei tagozatára javasolták, ahol jelessel érettségizett. Édesapja a Katolikus Egyházközségi Tanács elnöke volt, ami miatt pedagógusnak nem vették fel. Így 1963-ban óvónői oklevelet szerzett és óvónőként dolgozott városunkban. Végül a szegedi Tanárképző Főiskolára felvételt nyert, ahol 1966-ban végzett ének- zene szakos általános iskolai tanárként. Nagykanizsára került, de tehetséges zenész lánya kedvéért Szegedre költöztek. Leánya hegedűművészként a washington-i operaházban dolgozik, ő maga pedig a mai napig aktívan segíti az Állami Operaház munkáját.

Aranyoklevélben részesült: Kiss Judit

Kiss Judit 1944 júliusában született Hódmezővásárhelyen. Elemi iskoláit a vásárhelyi tanítóképző gyakorló iskolájában, majd a Petőfi utcai leány iskolában végezte. A Kossuth Zsuzsanna Leánygimnáziumban érettségizett, ahonnan felvételt nyert a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolára. Magyar-történelem- testnevelés szakon végzett 1966-ban, majd több sportágban edzői diplomát is szerzett. Tanított a Nádor utcai, a Kiss Lajos, a Ságvári Endre, illetve a Központi Általános Iskolában, ahol 1994-ben iskolaigazgató lett. Külföldi tartózkodása miatt az elismerését egy későbbi időpontban veszi át.

Aranyoklevélben részesült: Krizsán Piroska

Krizsán Piroska Kisteleken született 1943. 12. 24-én, egy gyermek édesanyja. Általános iskolai és középiskolai tanulmányaimat Kisteleken végezte, itt szerezett érettségi bizonyítványt. A Szegedi Tanárképző Főiskolán 1966-ban matematika, kémia, testnevelés szakokon szerzett diplomát. 1966-ban a Dunaújvárosi Vasmű 316-os számú Ipari Tanuló Intézetében kezdett tanítani, majd a Csengelei Általános Iskolába került. Innen a hódmezővásárhelyi November 7. téri Leánynevelő otthonba helyezték. 1972-1973- ig a szegedi Rigó utcai Fiúnevelő otthonban dolgozott, ezután került vissza vásárhelyre, a Dr. Münnich Ferenc Általános Iskolába. 2003-ban vonult nyugdíjba. Munkáját mindig precízen, pontosan végzete, a kihívásokat kereste. Kollégái elismerően nyilatkoznak mai napig sporttevékenységéről, rendezvényeinek színvonaláról. Egyedi elképzelései, lelkesedése magával ragadta tanítványait. Sikeres életpályát mondhat magáénak, hiszen diákjai közül sokan lettek edzők, testnevelő tanárok vagy választották hivatásuknak a tanári pályát.

Megszakítás