Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése közmeghallgatást tartott az új alkotmányról

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011.
március 18-án közmeghallgatást tartott a Nemzeti Konzultációs Testület
felhívására az új Alkotmány ügyében.

KIVONAT

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2011. március 18-i, rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

103/2011.(03.18.)
Kgy.h.

Tárgy: Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város közgyűlése 2011. március 18-i közmeghallgatása a Nemzeti
Konzultációs Testület felhívására az új Alkotmány ügyében

HATÁROZAT

1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Közgyűlése 2011. március 18-án közmeghallgatást tartott a Nemzeti
Konzultációs Testület felhívására az új Alkotmány ügyében.

2./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Polgárai, valamint Közgyűlése, megtárgyalták a FIDESZ Magyar Polgári
Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt képviselői által az Országgyűlés
Hivatalánál T/2627 szám alatt 2011. március 14-én beterjesztett „Magyarország
Alaptörvénye”, valamint dr. Szili Katalin független országgyűlési képviselő
által az Országgyűlés Hivatalánál T/2628 szám alatt 2011. március 15. napján beterjesztett
„A Magyar Köztársaság Alkotmánya” jogszabály tervezeteket. A tervezetek
tárgyalásáról tartott közmeghallgatás szószerinti jegyzőkönyve, jelen határozat
mellékeltét képezi.

3./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Közgyűlése a Jogalkotónak, és a Nemzeti Konzultációs Testületnek a
közmeghallgatás alapján azt javasolja:

Mérlegelje a hitvallás kifejezés teológiai
jelentőségét, a korábbi egyháztörténeti hitvallások (skót, helvét, belga)
jelentését;

Mérlegelje az 1945-ös választások társadalmi üzenetét,
és demokratikus jelentőségét;

Mérlegelje a vármegyerendszer társadalmi jelentését és
értelmezési különbségeit;

Mérlegelje a családi választójog javaslatának ellentmondásos
társadalmi fogadtatását;

Mérlegelje a nemzeti vagyon fogalmának értelmezését. Fontosnak
tartjuk, hogy a nemzeti vagyon védelme terjedjen ki a termőföld és a természeti
kincsek védelmére is;

Mérlegelje a fenntartható fejlődés fogalmának
értelmezését;

Mérlegelje a lelki egészség, a betegségmegelőzés
jelentőségét, az egészségmegőrzésének kötelességét;

Mérlegelje a 2008. évi szociális népszavazás
egészségügyi ellátásra vonatkozó eredményének alkotmánybeli rögzítését.

A határozatot kapják:

1./ Tisztségviselők Helyben

2./ Nemzeti Konzultációs Testület
Budapest

3./ Szili Katalin független
országgyűlési képviselő Budapest

4./ Orbán Viktor miniszterelnök
Budapest

5./ Semjén Zsolt KDNP elnöke
Budapest

6./ Irattár

K.m.f.

Lázár
János sk.

polgármester

Dr.
Korsós Ágnes sk.

címzetes főjegyző

Megszakítás