Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Ünnepélyes tanévnyitó és projektindító konferencia

Az út, amelyet
Hódmezővásárhely pedagógustársadalma 2002-2003 óta végigjárt, példaértékű
– foglmazott beszédében dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő a
mai oktatási konferencia megnyitóján, a városi iskolák ünnepélyes tanévnyitóján.
A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város intézményeiben című projektindító konferencián a polgármester kiemelte: a
mai napig Hódmezővásárhely az egyetlen város, ahol maradéktalanul sikerült
véghezvinni az integrációs célkitűzéseket, és sikerült megvalósítani a
kompetencia alapú oktatás követelményeit.

– Az idei év alkalmas arra, hogy mérleget vonjunk a
korábbi évek eredményeiből – fogalmazott a megnyitón dr. Lázár János. –
Hódmezővásárhely oktatási rendszere komoly átalakításon ment keresztül, amire
mindenképp szükség volt. Három célt tűztünk ki magunk elé az iskolaátalakítások
kapcsán – hangsúlyozta ki a polgármester.  – A minőség, az
elérhetőség és a fenntarthatóság voltak a legfőbb céljaink, és most, hogy
további megszorítások várnak az önkormányzatokra és az általuk működtetett
oktatási intézményekre, be kell látnunk, hogy megtérült a korábbi évek
határozott, sok áldozattal járó átalakítása.

Dr. Lázár János kiemelte: Hódmezővásárhely oktatási
rendszere fenntarthatóvá vált, a város iskolái 2005-2006-ban túlestek azokon a
kényszerű lépéseken, amelyeket nagyon sok önkormányzatnak most kell
meglépnie.

– Vásárhely oktatását a megszorítások, a válság sem
csonkíthatja meg – tette hozzá a polgármester.

A város első embere felhívta a figyelmet arra, hogy míg
2004-2005-ben a város iskolái a kompetencia felmérés során az országos átlag
alatt teljesítettek, addig a deszegregációs programnak is köszönhetően ma nincs
olyan általános iskola Vásárhelyen, amely az átlag alatt teljesítene, sőt, egyre
több iskola teljesítménye jeletősen az országos átlag feletti.

– A nyíltan szegregáló önkormányzatok hibája is, hogy két
részre szakad az ország, és társadalmi anomáliák jellemzik szűkebb és tágabb
közösségeinket.  – hangsúlyozta dr. Lázár János – Ha egy város
felvállalja, hogy akár konfliktusok árán is véghezviszi oktatáspolitikáját,
akkor igazi eredményeket lehet elérni.

A polgármester kifejtette: a vásárhelyi oktatási
intézményekben az elmúlt öt év alatt sikerült megteremteni az esélyegyenlőséget.
Megvalósult az integráció, ami annyit jelent, hogy a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók száma egyik osztályban sem éri el a  20%-ot,  így a pedagógusok
sokkal hatékonyabb munkát tudnak végezi a felzárkóztatásuk érdekében, mint
korábban. A szakemberek azt vallják, hogy a vásárhelyi az egyetlen sikeres
oktatást érintő átszervezési kísérlet, amelynek valós tartalma van.

– Azok a szülők, akik adójuk fejében egy állami
szolgáltatást, vesznek igénybe, méltán várják el, hogy a közoktatás innovatív
legyen, felzárkóztató és képességfejlesztő. A mi felelősségünk, hogy
megteremtsük ehhez a feltételeket – zárta beszédét dr. Lázár János.

Báthoryné Licska Anikó, az Önkormányzat projektmenedzsere
kifejtette: az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett TÁMOP
3.1.4-es, Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hódmezővásárhely Megyei
Jogú Város intézményeiben című projekt legfőbb célkitűzése az, hogy az
intézményekben a minőségi oktatáshoz kapcsolódó tartalomfejlesztés valósuljon
meg, továbbá új és hatékony tanítási és nevelési módszerek kerüljenek
kipróbálásra, bevezetésre.

– A pályázati támogatás csaknem 200 millió forint, amely
száz százalékig vissza nem térítendő összeg. – tájékoztatott Licska Anikó – Az
iskolák olyan továbbképzéseket, módszertani tanfolyamokat tudnak ebből a pénzből
fedezni, amelyeksaját erőből nem valósulhatnának meg.

A konferencián az esélyteremtés eszközeiről tartott
előadást Kapcsáné Németi Júlia. Puskás Aurél, az Educatio szakmai vezetője az
élethosszig tartó tanulásra, annak népszerűvé tételére hívta fel a figyelmet,
míg Környei László egykori helyettes államtitkár a műveltség és a tudás
fogalmának megváltozását, a digitális világ felé való nyitottság valamint a
„tenni tudás” fontosságát emelte ki.

Megszakítás