Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Ipari ügyek – telepengedélyek

Tájékoztatás ipari tevékenység végzéséhez szükséges bejelentés/kérelem beadásához

Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Gál Judit(62) 530-181gal.judit@hodmezovasarhely.hu
Tóth Endre István(62) 530-181tendre.istvan@hodmezovasarhely.hu

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Lakosságszolgálati iroda, Hatósági csoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Fsz. 19.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő8:00 – 17:00
Kedd8:00 – 16:00
Szerda8:00 – 12:00
Csütörtök8:00 – 16:00
Péntek8:00 – 12:00

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány nevePDF

01. Tájékoztató – telep

 

02. Hozzájáruló nyilatkozat.pdf

03. Tájékoztató elektronikus ügyintézésről

04. ELÜGY felhasználói útmutató

05. ELÜGY űrlapkitöltéshez segítség
06. Dokumentum hitelesítés

 

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet tartalmazza a bejelentés és telepengedély alapján gyakorolható ipari tevékenységek folytatásának szabályait.

A rendelet hatálya nem terjed ki

 • a Magyar Honvédség szervezetei által folytatott ipari tevékenységekre, 
 • a külön jogszabály szerint környezetvédelmi engedélyköteles, illetve egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenységekre, 
 • a működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenységekre
 • a fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységekre.

 

A rendelet alkalmazásában
Bejelentés-köteles tevékenységek:
a) az 1. mellékletben meghatározott ipari tevékenység;
b) a 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység
ba) a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint
bb) nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

 

Engedélyköteles ipari tevékenységek: 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység

Az 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenységek tartalmára vonatkozóan a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében foglalt tartalmi meghatározások az irányadóak.

 

Vonatkozó jogszabályok:

 • 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (R.) a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
 • 2004. évi CXL. törvény (Ket) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.)
 • 35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási 
 • 186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről

 

Eljárások illetéke,díja:

 

Telepengedély: 5 000 Ft. igazgatásszolgáltatási díj Az igazgatási szolgáltatási díjat a következő bankszámlára kell utalni:

K&H Bank ZRT 10400559-00032615-00000009.

Közleménybe kérjük beírni: TELEP

 

Adatváltozás bejelentése: 5 000 Ft. igazgatásszolgáltatási díj (utalni) Az igazgatási szolgáltatási díjat a következő bankszámlára kell utalni:

K&H Bank ZRT 10400559-00032615-00000009.

Közleménybe kérjük beírni: TELEP

 

Eljáró hatóság

A telep fekvése szerint illetékes település jegyzője.

 

Eljárás bejelentés-köteles tevékenységek esetén

 

Bejelentés: az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

A bejelentést követően a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

 • Ha végezhető, akkor a telepet haladéktalanul nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, az interneten elérhető.
 • Ha nem végezhető, akkor az ipari tevékenységet határozattal megtiltja és a telepet bezáratja.

 

Eljárás engedélyköteles ipari tevékenység esetén

Engedély-köteles ipari tevékenységet csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni

A telepengedély kiadására irányuló kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell a telep fekvése szerint illetékes jegyzőhöz benyújtani. A telepengedélyezési eljárásért járó igazgatásszolgáltatási díjat a kérelem benyújtásakor kell befizetni.

A jegyző a telepengedély iránti kérelem beérkezését követően meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

Telepengedélyezési eljárásban kötelező helyszíni szemlét tartani. A helyszíni szemlén tett megállapítások, az övezeti besorolás és a szakhatósági hozzájárulások alapján, ha a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, kerül kiadásra a telepengedély. Az engedély kiadásával egyidejűleg a jegyző a telepet nyilvántartásba veszi.

A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

 

Adatváltozás/megszűnés bejelentése bejelentés és engedélyköteles ipari tevékenységek esetén:

A tevékenységet végző a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változást, jogutódlást, – annak megfelelő igazolása mellett – az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.

Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni. Ilyenkor a telepet a jegyző törli a nyilvántartásból.

Ha az ipari tevékenység végzője a telepen folytatott ipari tevékenység mellett másik bejelentés, vagy engedélyköteles ipari tevékenységet is folytatni kíván, a bejelentés-köteles tevékenységet köteles haladéktalanul bejelenteni, az újonnan végezni kívánt engedélyköteles tevékenységre pedig új kérelem benyújtásával engedélyt kérni.

 

Ügyleírás:

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet előírásai alapján végezhető bejelentés és telepengedély alapján gyakorolható ipari tevékenység.

A rendelet hatálya nem terjed ki

 • a Magyar Honvédség szervezetei által folytatott ipari tevékenységekre,
 • a külön jogszabály szerint környezetvédelmi engedélyköteles, illetve egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenységekre,
 • a működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenységekre
 • a fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységekre.

A rendelet alkalmazásában

Bejelentés-köteles tevékenységek:

a)      az 1. mellékletben meghatározott ipari tevékenység;

b)      a 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység

ba) a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint

bb) nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi véglegessé vált használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

Engedélyköteles ipari tevékenységek: 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység

Az 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenységek tartalmára vonatkozóan a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében foglalt tartalmi meghatározások az irányadóak.

Eljárás bejelentés-köteles tevékenységek esetén

Bejelentés: az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, melyet elektronikus úton kell beküldeni.

A bejelentést követően a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

 • Ha végezhető, akkor a telepet haladéktalanul nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, az interneten elérhető.
 • Ha nem végezhető, akkor az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.

Eljárás engedélyköteles ipari tevékenység esetén

Engedély-köteles ipari tevékenységet csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni

A telepengedély kiadására irányuló kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell a telep fekvése szerint illetékes jegyzőhöz elektronikus úton benyújtani. A telepengedélyezési eljárásért járó igazgatásszolgáltatási díjat a kérelem benyújtásakor kell befizetni.

A jegyző a telepengedély iránti kérelem beérkezését követően meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A jegyző a telepet telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

Adatváltozás/megszűnés bejelentése bejelentés és engedélyköteles ipari tevékenységek esetén:

A tevékenységet végző a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. (Ákr. 26. § (1) A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel.)

Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változást, jogutódlást, – annak megfelelő igazolása mellett – az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.

Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni. Ilyenkor a telepet a jegyző törli a nyilvántartásból.

Ha az ipari tevékenység végzője a telepen folytatott ipari tevékenység mellett másik bejelentés, vagy engedélyköteles ipari tevékenységet is folytatni kíván, a bejelentés-köteles tevékenységet köteles haladéktalanul bejelenteni, az újonnan végezni kívánt engedélyköteles tevékenységre pedig új kérelem benyújtásával engedélyt kérni.

Szükséges okiratok

Bejelentés-köteles ipari tevékenység végzése esetén.

 • nem a kérelmező tulajdonában levő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet, stb.) vonatkozó igazoló okirat (tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező, közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
 • aláírási címpéldány (cég esetén)
 • UTALÁSRÓL BIZONYLAT

Telepengedélyes ipari tevékenység esetén:

 • nem a kérelmező tulajdonában levő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet, stb.) vonatkozó igazoló okirat (tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező, közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
 • aláírási címpéldány (cég esetén)
 • környezetvédelmi tervfejezet
 • UTALÁSRÓL BIZONYLAT

Vonatkozó jogszabályok:

 • 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (R.) a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól;;
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.);
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.);
 • 35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási;
 • 186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről;

Eljáró hatóság

A telep fekvése szerint illetékes település jegyzője.

Az ügyet intéző csoport:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport

Fsz. 24.

Telefon: 62/530-151

Fax: 62/530-134

Email: kereskedelem@hodmezovasarhely.hu

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 08.00-17.00 Kedd, Csütörtök: 08.00-16.00, Szerda, Péntek: 08.00-12.00

A kérelem benyújtható:

benyújtható:Csak  elektronikusan:  Hódmezővásárhely  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri  Hivatala  az elektronikus ügyintézés lehetőségét az ELÜGY (OHP) szolgáltatás igénybevételével biztosítja, melynek elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Ügyintézés határidő:

Az ügyintézési határidő 30 nap.

Egyéb fontos tudnivalók:

Amennyiben a tevékenység folytatója

a)       telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül vagy bejelentés-köteles tevékenységet folytat bejelentés nélkül, vagy

b)      a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,

a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból.

Ipari hatósági nyilvántartások:

Megszakítás